Eltronis biztonsági címke a metrológiai eszközök hitelesítésére

A metrológia, azaz a méréstudomány vagy méréstan, magába foglalja a mértékegységeket és azok szabványait, mérőműszereket és ezek alkalmazási területeit, valamint a méréssel kapcsolatos minden elméleti és gyakorlati problémákat (az időjáráshoz és annak tanulmányozásához viszont semmi köze sincs). A méréstannak három alapvető válfaja ismeretes, amelyek közül az egyik a legális metrológia.

A Nemzetközi Mérésügyi Szervezet (OIML) 1955-ben lett megalapítva azon globális mérésügyi eljárások összehangolásának támogatására, amelyek hozzájárulnak és elősegítik a nemzetközi kereskedelemet. Az efajta összehangolásnak köszönhetően vált lehetővé nemzetközi szinten a mérőeszközök hitelesítésének összeegyeztethetősége, ezáltal megkönnyítve a kereskedelemnek azon ágát, amely a mérőműszerekkel és az ezekre alapuló termékekkel foglakozik. Ezen termékek listájába sorolandóak a mérlegek, taxi órák (taximéterek), a sebesség mérésére szolgáló radarberendezések,  mezőgazdasági mérőműszerek (pl. a gabona nedvességmérők), és más mérőeszközök.

A Román Mérésügyi Hivatal (BRML) az ország szabályozó hatósága legális metrológiai ügyekben. Az Eltronis nyerte meg azt a pályázatot, amelynek célja egy biztonsági címke létrehozása, a BRML számára, különböző mérőeszközök hitelesítésére. A címke különféle biztonsági elemet foglal magába. A címke biztonsági anyagból készült és bármely eltávolítási kísérlet következtében ennek teljes felszínén ‘VOID’ üzenet jelenik meg. Azonban eltávolítás után nem hagy nyomot az alkalmazott felületen, annak jellegétől függetlenül. A biztonsági vágatok gondoskodnak arról, hogy eltávolítás esetén a címke megsemmisüljön, ami azt jelenti, hogy a címkét nem lehet egy darabban eltávolítani, az alkalmazott felület típusától függetlenül. Tartós, állandó ragasztóval van ellátva, amely rendkívűl időálló. Nagyon magas víz-, hő- és kémhatásálló tulajsonsága meggátol bármilyen véletlenszerű levállást. A címke biztonsági elemei között találhatóak: hologram, sorozatszám, valamint szabad szemmel nem észlelhető jelölések a címke felszínén, amelyek lehetetlenné teszik a másolását.

A mérőműszerek lényeges részét képezik a civilizált életnek és ezek illegális manipulálása komoly következményekkel járhat. Ebben az esetben is az ELTRONIS kínálta biztonsági címke jelenti az ideális hitelesítési megoldást. Amennyiben Ön is érdekelt hasonló biztonsági alkalmazásokban, kérjük böngéssze végig a web oldalunkon található termékkínálatunkat. Ha saját elképzelésű biztonsági címke előállítására van szüksége, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

Válasszon minket problémája biztos megoldására!