Hologramok – Mik azok és hogyan készülnek?

Az ELTRONIS – Specialty & Security Printing hologram feldolgozó és 2015 óta IHMA (International Hologram Manufacturers Association) társ tag. Cégünk hologram feldolgozási kapacitása meghaladja a napi 1 millió egységet; ezidáig pedig összesen több mint félmilliárd hologramot dolgozott fel, ameyek különféle biztonsági okiratokon vagy gyógyszeripari alkalmazásokban használatos címkéken jelennek meg.

A továbbiakban pedig röviden ismertetjük a hologramok eredettörténetét, elmagyarázzuk a keletkezésük folyamatát, valamint bemutatjuk a különféle biztonsági hologramtípusokat és ezek jellemzőit.

Mire gondol az ember, amikor meghallja a hologram szót? Sok sci-fi rajongó valószínűleg kedvenc filmjei bizonyos jeleneteit idézné fel, amelyekben egyes szereplők mozgó képe csak úgy a semmiből előtűnve kommunikál másokkal, mintha ők is fizikailag jelen lennének. Azonban a hologram nem csupán tudományos-fantasztikus fogalom. Ami azt illeti mindenütt használatosak. Hologramot találunk jogosítványokon, személyi igazolvanyokon, hitelkártyákon és egyes országok papírpénzén is. A fiatalabb korosztály is találkozhat velük otthon, nevezetesen CD-k, DVD-k, különféle szoftverek csomagolásán, valamint minden olyan árucikken, amelyet hivatalos áru-ként forgalmaznak. A hologramokat hitelesítési célokból alkalmazzák, eredetük pedig két évszázadra vezethető vissza.

A XIX. század bizonyos leleményes tudósai feltalálták annak a módját, hogyan lehessen képeket vegyileg kezelt papírra rögzíteni. Ez a folyamat fényképezés néven vált közismertté és változtatta meg gyökeresen az emberek viszonyulását az őket körülvevő világhoz.

A hologramok úgy néznek ki, mint háromdimenziós (fény)képek, amelyek egy üveg, műanyag vagy fém felületbe rekedtek volna. Ha megbillentünk egy hitelkártyát és megfigyeljük a rajta lévő hologramot, ennek belsejében egy szálló madár képét véljük majd felfedezni. Mi különbözteti meg a hologramokat a hagyományos fényképektől? Egy hologram két folyamat keresztezése: annak amikor lefényképezünk valamit és amikor ugyanazt a tárgyat szabad szemmel tekintjük meg. Egy fényképhez hasonlóan, a hologram a tárgyról visszaverődő fény maradandó felvétele. Ugyanakkor a hologram igazinak, háromdimenziósnak tűnik és nézetet változtat, mint egy valódi tárgy. Ez annak az egyedi módszernek köszönhető, amely segítségével állítják a hologramokat elő.

Hologramot a céltárgyról visszaverődő lézernyaláb segítségével hoznak létre. Tulajdonképpen a lézersugarat egy ún. féltükör segítségével kettéválasztják (egy vékony ezüstréteggel bevont üvegdarab, amely a lézersugár felét tükrözi, a fele pedig áthalad rajta). A sugár fele, amely lepattan a tükörről, eltalálja a céltárgyat és rátükröződik a lemezre, amelyben majd létrejön a hologram. Ezt tárgysugárnak nevezik. A sugár második fele egy másik tükörről lepattanva egyenesen a lemezt találja el. Ezt pedig referenciasugárnak nevezik. A hologram azon a ponton jön létre ahol a két lézernyaláb találkozik.

Akkor hogyan is működnek a hologramok? Egy lézersugár lényegesen tisztább/nyersebb, mint például egy elemlámpa által kibocsájtott fénycsóva. Az elemlámpa sugarában a fényhullámok rendszertelenek és kuszák. Gyakorlatilag úgy mozognak, mintha iskolások szaladgálnának a folyosón nap végi kicsengetés után. A lézer ennek az ellenéte. Egy lézersugár koherens fénynyalábokból áll, ami azt jelenti, hogy minden nyaláb azonos méretű és egyformán törik meg. Ennek eredményeként menetelő katonákhoz hasonló precíz utat tesznek meg. Amikor a hologram létrehozásához megtörik a lézersugarat, a két elválasztott nyaláb fénysugarai azonos módon haladnak. Mire a két nyaláb újra egyesül a lemezben, a tárgysugár némileg eltérő utat tesz meg, a céltárgy külső felületéről való visszaverődés megzavarva sugarait. A kettő egyesítése kimutatja milyen mértékben változtak meg a tárgysugár nyalábjai a referenciasugáréhoz képest. A hologramok lényegében annak a maradandó felvétele, hogy hogyan is néz ki valami bármilyen szögből nézve.

A hologram minden egyes pontja befogja a céltárgy minden pontjából érkező fény hullámokat. Ez azt jelenti, hogy a hologram akármely pontját is nézi az ember, pontosan azt fogja látni, hogy hogyan ért abba a bizonyos pontba a fény, mintha a valós tárgyat figyelné. Ezért tűnik úgy, hogy a holografikus kép megváltozik, amint elmozdítjuk a fejünket, hogy az eredeti tárgy helyzetét tükrözze. Így mutatkoznak a hologramok háromdimenziósnak. Érdekesség: a hologram minden része tartalmazza a céltárgy teljes képét. A hologram minden darabja a kép egy bizonyos perspektíváját tartalmazza, de ugyanakkor a tárgy teljes képét is.

Az 1980-as évek tudósai napjaink egyik fontos termékbiztonsági alkalmazását találták fel, amikor kidolgozták hogyan lehessen hologramot fém fóliára nyomtatni. Manapság széleskörben használnak hologramokat termékvédelmi célból. Az ilyen típusú címkéket különösen bonyolult hamisítani, mivel az összeset egy eredeti hologramból (master hologram) többszörösítik, aminek az előállítása csak drága szakberendezéssel érhető el.

A biztonsági hologramok több kategóriába sorolhatóak, annak függvényében, hogy az eredeti hologram létrehozásakor milyen mértékben foglaltak bele biztonsági elemeket. 2D/3D hologram képek; pontmátrix; flip-flop; elektronsugaras litográfia, Guilloche minta, mozgó (kinetikus) képek, mikro- vagy nanoszöveg, rejtett képek, vízjel, váltakozó (switch) effektus, természetes/valós színű képek csupán egy pár azon biztonsági elemek közül amelyeket egy hologram magába foglalhat. A biztonsági szint növelése végett, a hologramok tartalmazhatnak még lézervésett vagy nyomtatott sorozatszámokat is.

A leggyakrabban használt típus a 2D/3D hologram képek. Igazából ezek nem a szó valódi értelmében hologramok. Napjainkban a hologram kifejezés másodlagos jelentéssel is bír. Ez pedig a különböző hitelkártyákon és a jogosótványokon széles körben elterjedt többrétegű képek használatának tulajdonítható. Az ilyen típusú hologram két vagy több olyan egymásra helyezett képből áll, amelyek a megfigyelő látószögétől függően felváltva láthatóak. Ezek a hologramok egyedi többszintű színhatást fejtenek ki, amelyet egy vagy két szintű lapos grafika egymáson vagy a hologram felszínén való lebegtetésével érnek el. A háttér állomány úgy tűnik, mintha a hologram alatt vagy mögött helyezkedne el, ami a térhatás illúzióját kelti. A fent említett biztonsági hologram típusok fölötébb kifinomult technológiával készülnek, amely másolásukat/hamisításukat igen bonyolulttá és költségessé teszi.

A rejtett képek (széles szögű fénydiffrakció esetén és csak egy bizonyos szögből láthatóak); a Guilloche minta (magas felbontáson tervezett, vékony bonyolult mértani vonalsorozat; a színváltoztatás minden egyes vonal mentén külön következik be); a mozgó (kinetikus) képek (abban az esetben vállnak láthatóvá, amennyiben a megfigyelési körülményeket megváltoztatják; a hologram megfordítása vagy elfordítása lehetővé teszi a kép egyes jegyeinek a tanulmányozását); a mikro- vagy nanoszöveg (csak mikroszkóppal szemlélhetőek) másolása roppant bonyolult. Az egyik legjobb hamisítás elleni megoldás a természetes/valós színű képek alkalmazása; ezek különféle biztonsági elemek kombinációját tartalmazzák, amely egy tetszetős, magas biztonsági szintű hologramot eredményez. Másolni pedig csak akkor lehetséges, ha megvan az eredeti fénykép.

Különböző típusú biztonsági hologramos címkét kínálunk széles választékú biztonsági elemekkel, amelyek különféle iparágakban alkalmazhatóak. Amennyiben személyreszabott hologramos címkézési megoldásra van szüksége, nem kell tovább keressen, csupán vegye fel velünk a kapcsolatot.